Viettel – Chi Nhánh Tây Ninh, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 162 Ba Mươi Tháng Tư, Phường 3, Sóc Trăng, Tây Ninh 841340, Việt Nam
Số điện thoại 096 727 02 76
Trang web viettel-tayninh.com
Vị trí chính xác 113.009.334, 1.061.016.355


Địa chỉ Viettel - Chi Nhánh Tây Ninh ở đâu?

162 Ba Mươi Tháng Tư, Phường 3, Sóc Trăng, Tây Ninh 841340, Việt Nam

Giờ làm việc của Viettel - Chi Nhánh Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cáp Quang FPT - Lộc Tiến