Viettel Post – Mỹ Phước

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 163 QL13, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 2246 333
Trang web viettelpost.com.vn
Vị trí chính xác 111.422.312, 1.066.032.661


Địa chỉ Viettel Post ở đâu?

163 QL13, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Viettel Post như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-20:30], Thứ Hai:[07:00-20:30], Thứ Ba:[07:00-20:30], Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30], Thứ Sáu:[07:00-20:30], Thứ Bảy:[07:00-20:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  FAS Express - Hoà An