Viettel Store

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 62 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0225 6260 198
Trang web viettelstore.vn
Vị trí chính xác 208.492.851, 10.668.949.889.999.900


Địa chỉ Viettel Store ở đâu?

62 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Viettel Store như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Thoại Nhân Apple