Vina Spa, Phước Thiền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường Khu B, Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 098 487 84 89
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 107.506.113, 1.069.346.171


Địa chỉ Vina Spa ở đâu?

Đường Khu B, Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Vina Spa như thế nào?

Thứ Tư:[08:45-21:00], Thứ Năm:[08:45-21:00], Thứ Sáu:[08:45-21:00], Thứ Bảy:[08:45-21:00], Chủ Nhật:[08:45-18:00], Thứ Hai:[08:45-21:00], Thứ Ba:[08:45-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Spa Đặc Trị Nám - Phước Ninh