Vinhomes Marina Cầu Rào 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 471 Võ Nguyên Giáp, Vĩnh Khiệm, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 1233
Trang web noithatahome.vn
Vị trí chính xác 20.819.091.999.999.900, 10.669.067.749.999.900


Địa chỉ Vinhomes Marina Cầu Rào 2 ở đâu?

Số 471 Võ Nguyên Giáp, Vĩnh Khiệm, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vinhomes Marina Cầu Rào 2 như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[09:00-16:00], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bàu Bàng GOLDEN LAND - Ấp đồng sổ xã lai uyên huyện bầu bang tỉnh bình dương bangbàng