VinMart+

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 141 P. Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 04708, Việt Nam
Số điện thoại 024 7106 6866
Trang web
Vị trí chính xác 20.853.396, 10.666.842.899.999.900


Địa chỉ VinMart+ ở đâu?

Số 141 P. Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 04708, Việt Nam

Giờ làm việc của VinMart+ như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Siêu thị Bách hoá XANH Xã Long An - Long Thành