Vip Coffee 105

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 290 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 02253, Việt Nam
Số điện thoại 098 288 60 01
Trang web vipcoffeegroup.com
Vị trí chính xác 20.836.228, 1.066.960.237


Địa chỉ Vip Coffee 105 ở đâu?

290 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 02253, Việt Nam

Giờ làm việc của Vip Coffee 105 như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-23:00], Chủ Nhật:[06:30-23:00], Thứ Hai:[06:30-23:00], Thứ Ba:[06:30-23:00], Thứ Tư:[06:30-23:00], Thứ Năm:[06:30-23:00], Thứ Sáu:[06:30-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cafe Bo Bo, Ninh Sơn