Vip Coffee Nguyễn Văn Hới – Cát Bi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 123 Nguyễn Văn Hới, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 288 60 01
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 208.262.048, 1.067.128.752


Địa chỉ Vip Coffee Nguyễn Văn Hới ở đâu?

123 Nguyễn Văn Hới, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Vip Coffee Nguyễn Văn Hới như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-23:00], Chủ Nhật:[06:30-23:00], Thứ Hai:[06:30-23:00], Thứ Ba:[06:30-23:00], Thứ Tư:[06:30-23:00], Thứ Năm:[06:30-23:00], Thứ Sáu:[06:30-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phuc Long Coffee & Tea (Phúc Long 76 Trần Hưng Đạo), Phường 1