Vivi Shop – Hải Châu 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 107 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 097 413 79 79
Trang web
Vị trí chính xác 16.075.055.799.999.900, 10.822.080.869.999.900


Địa chỉ Vivi Shop ở đâu?

107 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vivi Shop như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31421831268d7389:0x7a1fbc64e0a71482

Xem thêm:  KB SHOP-ÁO TẮM LAN HẠNH-ĐỒ TẬP GYM-YOGA - Bắc Mỹ An