VLXD Hùng Phi, Phước Minh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8885+26F, Phước Minh, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3775 547
Trang web
Vị trí chính xác 113.150.555, 106.308.056


Địa chỉ VLXD Hùng Phi ở đâu?

8885+26F, Phước Minh, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của VLXD Hùng Phi như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Thành Công - Xã Hiệp An