VP Công chứng Bảo Nguyệt – Phước Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 50 Hoàng Văn Thụ, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3891 128
Trang web congchungbaonguyet.com.vn
Vị trí chính xác 160.630.308, 10.822.088.839.999.900


Địa chỉ VP Công chứng Bảo Nguyệt ở đâu?

50 Hoàng Văn Thụ, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của VP Công chứng Bảo Nguyệt như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Văn phòng Công chứng Vương Mỹ Hằng, Phường 2