VPCC Lê Trung Kiên, Phường 9

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 453 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3577 668
Trang web business.site
Vị trí chính xác 103.663.589, 1.070.883.537


Địa chỉ VPCC Lê Trung Kiên ở đâu?

453 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của VPCC Lê Trung Kiên như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Văn Phòng Công Chứng Quận 8, Phường 5