VSP Boxing Gym, Phường Bến Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 147 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 899 94 08
Trang web vspboxing.com
Vị trí chính xác 107.725.811, 1.066.933.822


Địa chỉ VSP Boxing Gym ở đâu?

147 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của VSP Boxing Gym như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-19:30], Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  CLB bắn cung Hà Nội - Target Archery