VTVCab Tây Ninh, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 328B 30/4, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3818 588
Trang web vtvcab.vn
Vị trí chính xác 113.148.143, 10.609.783.379.999.900


Địa chỉ VTVCab Tây Ninh ở đâu?

328B 30/4, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của VTVCab Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-19:00], Thứ Bảy:[07:30-19:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[07:30-19:00], Thứ Ba:[07:30-19:00], Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Truyền hình cáp SCTV-Phòng giao dịch Q. 3, Phường 3