Xe Đạp Sài Gòn, Phường 13

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 491/57 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 362 72 92
Trang web
Vị trí chính xác 107.903.779, 10.666.931.609.999.900


Địa chỉ Xe Đạp Sài Gòn ở đâu?

491/57 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Xe Đạp Sài Gòn như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Xe đạp Phố xưa