Xe Trà Nhỏ – Xóm Chù

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 44a Đào văn Thử, Xóm Chù, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0382 824 551
Trang web
Vị trí chính xác 109.635.228, 1.064.879.155


Địa chỉ Xe Trà Nhỏ ở đâu?

44a Đào văn Thử, Xóm Chù, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Xe Trà Nhỏ như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trà sữa The Alice - TT. Củ Chi