Xe Việt Tân Phát, Phường 26

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 214 QL13, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3511 8888
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.156.394, 10.671.306.059.999.900


Địa chỉ Xe Việt Tân Phát ở đâu?

214 QL13, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Xe Việt Tân Phát như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Xe Ba Gác Máy, Long Tâm