Xí Nghiệp Cấp Nước Dĩ An – An Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ WPWV+W6C, An Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3740 530
Trang web
Vị trí chính xác 109.473.188, 10.674.301.679.999.900


Địa chỉ Xí Nghiệp Cấp Nước Dĩ An ở đâu?

WPWV+W6C, An Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Xí Nghiệp Cấp Nước Dĩ An như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công Ty TNHH Môi Trường Thoát Nước Hoàng Cường