Xí nghiệp Cấp nước Ngũ Hành Sơn – Khuê Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 37 Trần Trọng Khiêm, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 2243 777
Trang web
Vị trí chính xác 160.361.326, 1.082.421.863


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142175e8d6eb3ef:0xa564c4ccfb7adece

Xem thêm:  Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức - Bình Thọ