Xoa Bóp Bấm Huyệt Giác Hơi Khắc Tiếp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 31 Ngõ 128 Tôn Đức Thắng, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0389 212 999
Trang web
Vị trí chính xác 20.849.118.999.999.900, 106.670.642


Địa chỉ Xoa Bóp Bấm Huyệt Giác Hơi Khắc Tiếp ở đâu?

31 Ngõ 128 Tôn Đức Thắng, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Xoa Bóp Bấm Huyệt Giác Hơi Khắc Tiếp như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Columbia Asia Hospital - Binh Duong - Thuận Giao