YÊN Living Binh Thanh (Block A, B & villa), Phường 17

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 30/57B Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 097 676 75 49
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.797.355.399.999.900, 10.670.824.739.999.900


Địa chỉ YÊN Living Binh Thanh (Block A, B & villa) ở đâu?

30/57B Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của YÊN Living Binh Thanh (Block A, B & villa) như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-18:00], Thứ Sáu:[09:00-18:00], Thứ Bảy:[09:00-18:00], Chủ Nhật:[09:00-18:00], Thứ Hai:[09:00-18:00], Thứ Ba:[09:00-18:00], Thứ Tư:[09:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khu thể thao Marina - SwanBay, Đại Phước