Yesterday’s Restaurant (Space Time Restaurant mới) – Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 48 Nguyễn Văn Tạo, Phường 4 850000, Phường 4, Tân An, Long An 850000, Việt Nam
Số điện thoại 093 364 14 02
Trang web khongthoigian.vn
Vị trí chính xác 10.540.617, 1.063.983.257


Địa chỉ Yesterday's Restaurant (Space Time Restaurant mới) ở đâu?

48 Nguyễn Văn Tạo, Phường 4 850000, Phường 4, Tân An, Long An 850000, Việt Nam

Giờ làm việc của Yesterday's Restaurant (Space Time Restaurant mới) như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Lẩu Nấm Gia Khánh - Yên Hoà