You and coffee – Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1071 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3836 3456
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.547.841, 1.066.795.612


Địa chỉ You and coffee ở đâu?

1071 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của You and coffee như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cafe 18 tầng, TT. Phú Mỹ