YU Sugar – Sữa tươi trân châu đường đen, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 75 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78206, Việt Nam
Số điện thoại 0888 807 478
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 103.491.153, 10.707.669.779.999.900


Địa chỉ YU Sugar - Sữa tươi trân châu đường đen ở đâu?

75 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78206, Việt Nam

Giờ làm việc của YU Sugar - Sữa tươi trân châu đường đen như thế nào?

Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trà sữa Gấu Trúc - Long Thành Trung