Yun Seafood, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 122 Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78207, Việt Nam
Số điện thoại 098 679 49 72
Trang web
Vị trí chính xác 103.387.303, 1.070.718.686


Địa chỉ Yun Seafood ở đâu?

122 Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78207, Việt Nam

Giờ làm việc của Yun Seafood như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-23:30], Thứ Sáu:[10:00-23:30], Thứ Bảy:[10:00-23:30], Chủ Nhật:[10:00-23:30], Thứ Hai:[10:00-23:30], Thứ Ba:[10:00-23:30], Thứ Tư:[10:00-23:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hải sản huyền, TT. Phước Bửu