ZEN HongKong Seafood – Thống Nhất

Thông tin chi tiết

Địa chỉ D12, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 86000, Việt Nam
Số điện thoại 0794 707 470
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 109.453.251, 1.068.336.178


Địa chỉ ZEN HongKong Seafood ở đâu?

D12, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 86000, Việt Nam

Giờ làm việc của ZEN HongKong Seafood như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tôm Hùm Alaska - Kingcrab MrD, Phú Cường