Zin Mobile – Điện Thoại Uy Tín Số 1 Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 422 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng 35000, Việt Nam
Số điện thoại 096 316 44 44
Trang web
Vị trí chính xác 20.840.066.999.999.900, 1.066.662.169


Địa chỉ Zin Mobile - Điện Thoại Uy Tín Số 1 Hải Phòng ở đâu?

422 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng 35000, Việt Nam

Giờ làm việc của Zin Mobile - Điện Thoại Uy Tín Số 1 Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH Đạ Rsal, Đam Rông - Thôn Phi Có